Ομιλία PMI-Greece Chapter στο Mediterranean College

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου το PMI–Greece Chapter μέσω των αντιπροέδρων του κ. Χάρη Ξανθόπουλου (Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης) και κ. Παντελή Χαραλαμπίδη (Υπεύθυνος Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων), ανταποκρίθηκε θετικά σε πρόσκληση του Mediterranean College για ομιλία εκπαιδευτικού χαρακτήρα στους σπουδαστές των τμημάτων του σχετικά με το Project Management.

Η ομιλία με τίτλο «Project Management και Project Manager» είχε σκοπό να εισάγει τις βασικές έννοιες του Project Management και να θέσει σε εγρήγορση τους παρεβρισκομένους σχετικά με την αναγκαιότητα της Διοίκησης Έργων σε μία εποχή όπου ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των έργων ολοένα και αυξάνεται παγκοσμίως.

Προσδιορίστηκε ο ρόλος του Project Manager στο έργο και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα  χαρακτηριστικά (hard skills – soft skills) τα οποία πρέπει να διαθέτει για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του κολλεγίου όπου το έντονο ενδιαφέρον και η ενεργή συμμετοχή των παρεβρισκομένων ανέδειξαν τη σημαντικότητα του θέματος, δίνοντας το κίνητρο στο παράρτημά μας για τη διοργάνωση αντιστοίχων εκδηλώσεων στο μέλλον.

By |20 Φεβρουαρίου 2017, Δευτέρα|Εκδηλώσεις|