Τι είναι ένα Webinar
Το webinar είναι ένας εύκολος και αποδοτικός τρόπος να μοιράσουμε την γνώση / εμπειρία μας σε όλη την κοινότητα. Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία εκπαίδευσης η οποία εμπεριέχει πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός webinar είναι τα ακόλουθα:

  • Ο βασικός ομιλητής που θα παρουσιάσει ένα επιλεγμένο θέμα
  • Η παρουσίαση (συνήθως PowerPoint) την οποία έχει προετοιμάσει ο ομιλητής  και πάνω στην οποία θα στηριχθεί η συζήτηση
  • Ο moderator που διευκολύνει την οργάνωση και τον έλεγχο της συζήτησης
  • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι  μπορούν μέσω του υπολογιστή τους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός
Το μέσο που χρησιμοποιείτε είναι οι υπολογιστές μας και το διαδίκτυο, δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός πέρα από μικρόφωνο και ηχεία.
-δεν απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση.
-δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου ειδικού software , μια απλή σύνδεση στο Internet και ο browser είναι αρκετά

Guideline για την διοργάνωση ενός Webinar
Εντοπισμός ενός θέματος, μιας ιδέας, που γνωρίζουμε σε βάθος και μπορούμε να παρουσιάσουμε και να υποστηρίξουμε σε ένα κοινό
Δημιουργία υλικού που θα «ντύσει» οπτικά την παρουσίαση , συνήθως ένα PowerPoint
Καθορισμός κατάλληλης ημερομηνίας και ώρας σε συνεννόηση πάντα με το PMI-greek chapter
Ενημέρωση της κοινότητας με ανάρτηση σχετικής δημοσίευσης στο site και αποστολής ενημερωτικού email
Μετά το πέρας του Webinar το υλικό (η recorded παρουσίαση) αποθηκεύεται στο αρχείο και είναι προσβάσιμη από όλα τα μέλη on-demand.

Αρχείο
Δεν υπάρχει υλικό αυτή τη στιγμή στο αρχείο

Επικοινωνία
Για την διοργάνωση webinar, προτάσεις , παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση
BoD@pmi-greece.gr