Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη διευκόλυνσης της επικοινωνίας μας παρέχουμε νέα υπηρεσία με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερα μέλη να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, ταυτόχρονα και με διαδραστικό τρόπο, τα workshops που, σε τακτική βάση, διοργανώνει και πραγματοποιεί το PMI Greece Chapter.

Έτσι, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του στις 12 Δεκεμβρίου 2017, διευρύνουμε στο σύνολο των μελών του PMI Greece Chapter τη δυνατότητα επιμόρφωσης και απόκτησης PDUs αλλά και δικτύωσης, κατανοώντας τους περιορισμούς στο διαθέσιμο χρόνο και υπερπηδώντας το εμπόδιο της απόστασης, κυρίως για τα μέλη μας εκτός Αθηνών ή εκτός Ελλάδος.
Οι προσκλήσεις στα workshops που θα διοργανώνει στο εξής το PMI Greece Chapter θα περιλαμβάνουν επιλογή για εξ’ αποστάσεως παρακολούθησή τους.

Οδηγίες για τη χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας θα βρείτε στην σελίδα των Εκδηλώσεων.