Η ΔΡΑΣΗ «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ PROJECT MANAGER»

Το 2017 ξεκίνησε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου- Λυκείου σε θέματα Project Management μέσα από παρουσιάσεις διάρκειας μια διδακτικής ώρας.

Η πρόκληση ήταν η προσέγγιση των βασικών θεωρητικών αρχών του Project Management να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να αφομοιώσουν όσο το δυνατόν καλυτέρα ορισμένες, σημαντικές για εμάς αλλά γι΄αυτούς πιθανώς πρωτάκουστες, έννοιες.

Την ομάδα αποτέλεσαν 5 εθελοντές μέλη του ΡΜΙ με πολύ διάθεση να μεταδώσουν στους νέους γνώσεις, αξίες και βιώματα σε ότι αφορά το Project Management.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ

Με την εμπειρία που αποκτήσαμε και το διαθέσιμο υλικό έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων. Μας λείπουν άτομα με διάθεση να προσφέρουν ορισμένες ώρες από τον λίγο ή ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους.

Η ανταμοιβή που προσφέρεται είναι η ευχαρίστηση της επαφής και επικοινωνίας με τη νέα γενιά για «καλό σκοπό».

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 οργανώθηκαν 18 παρουσιάσεις σε 12 Σχολεία, της Αττικής και της επαρχίας στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 800 μαθητές.

 Η όλη προσπάθεια αξιολογήθηκε από μαθητές με τα παρακάτω πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα:

 Μπορείτε να δείτε συνοπτικά τη περσινή δράση μας στο video που ακολουθεί

 

 

ΤI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Για το σχολικό έτος 2018-2019 έχοντας στα χέρια μας τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, μια νέα ομάδα με παλιά και καινούρια μέλη συντάσσει τη νέα παρουσίαση και καταρτίζει το πρόγραμμα των φετινών παρουσιάσεων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Παράλληλα, αναζητούνται χορηγοί για τη κάλυψη του λειτουργικού κόστους των παρουσιάσεων που έγκειται στα έξοδα μετάβασης και παραμονής των εθελοντών στις περιοχές εκτός Αττικής.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για χορηγία επικοινωνήστε στο email sc2017@pmi-greece.org με θέμα “Προσφορά χορηγίας”.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Για συμμετοχή στην ομάδα μας δήλωσε συμμετοχής εδώ.

ΤΟ PMI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΡΜΙ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την προώθηση της χρηστής διοίκησης των έργων (Project Management). To Ελληνικό Παράρτημα (PMIGreece Chapter) ιδρύθηκε το 2006 και σήμερα αριθμεί σχεδόν 500 μέλη από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Απώτερος σκοπός του είναι να καταστήσει στη Ελλάδα γνωστή και ευρύτερα κατανοητή την αναγκαιότητα της διοίκησης των έργων με χρήση εφαρμοσμένων καλών μεθόδων και εργαλείων, που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα έργα, ανεξάρτητα της εξειδίκευσης τους.