Το PMI GREECE υποστηρίζει τον θεσμό ΒΙΤΕ AWARDS 2019 που είναι ο πιο σημαντικός θεσμός βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Ο θεσμός των  ΒΙΤΕ AWARDS 2019 γίνεται για 8η χρονιά και ανανεώνεται με νέες και επίκαιρες κατηγορίες βράβευσης, διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης και νέα κορυφαία βραβεία. Η διοργάνωση έχει στόχο την επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας και των βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δείτε τις φετινές κατηγορίες, προετοιμάστε τις υποψηφιότητές σας και διεκδικήστε την αναγνώριση των προσπαθειών και των καινοτόμων έργων σας στο: http://www.businessitawards.gr/