Το PMI Greece υποστηρίζει το ετήσιο συνέδριό του supply chain institute που θα γίνει 10 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

 

Ειδικά για τα μέλη του PMI Greece Chapter παρέχεται έκπτωση 20%, την οποία θα λαμβάνουν αφότου ενημερώσουν ότι προέρχονται από PMI.

 

“HUMAN ASSET MANAGEMENT IN LOGISTICS” η καλύτερη επένδυση είναι στο κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – 10 Απριλίου

Ένα συνέδριο πολύτιμο εργαλείο για όσους διοικούν ή συνεργάζονται στα Logistics.

Tο σημαντικό συνέδριο που βάζει στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και  αναλύσει κάθε διάσταση που σχετίζεται με την εργασία του, διοργανώνεται από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING και θα πραγματοποιηθεί στις 10/04/2019 στο ΚΠΙΣΝ,  πρόκειται να παρουσιάσει όλες τις τελευταίες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις που σχετίζονται με την διοίκηση ανθρώπων & την αύξηση της αποδοτικότητας στα Logistics.

Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτή που στις μέρες μας θα δώσει value στην Εφοδιαστική Αλυσίδα χωρίς να απαιτεί κεφάλαια ούτε μεγάλο χρόνο απόδοσης. Η καλύτερη επένδυση σήμερα είναι στο κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό και έχει τίτλο “Human Asset”. Ευέλικτα εργασιακά σχήματα, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σαφείς διαδικασίες και ρόλοι, τεχνολογία, ευδιάκριτα οργανογράμματα και δομές, διαχείριση εργασιακού άγχους, προσδοκίες επαγγελματικής ανέλιξης, κατάλληλος χειρισμός εργασιακών διαφωνιών    αξιοκρατική αξιολόγηση και διασύνδεσή της με επιβράβευση αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες επιτυχίας της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Αν προσθέσει κανείς στα παραπάνω το health & safety στην εργασία, την διαπροσωπική επικοινωνία και τη διαχείριση της αλλαγής και της εταιρικής κουλτούρας , τα logistics θα πάψουν να είναι generic, θα δημιουργήσουν ξεκάθαρη branded αξία στην Εφοδιαστική και κατ’ επέκταση στην επιχείρηση, δομώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αγγίζοντας το σημείο ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Το συνέδριο θα κινηθεί σε τέσσερις οντότητες/ πυλώνες: Αποθήκη (Παραγωγικότητα, εργασιακά θέματα, νομικό πλαίσιο, μισθωμένο προσωπικό, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, εργασιακή ευελιξία, εργασιακές συγκρούσεις, lean warehousing, εκπαίδευση, πιστοποίηση), Διανομή & Εμπορευματική Μεταφορά (Εργασιακά θέματα, νομικό πλαίσιο, Ωράρια εργασίας, ασφαλής φόρτωση, αποφυγή ατυχημάτων), Παραγωγικότητα & Τεχνολογία (WMS, tele-διαχείριση, εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία), Ανθρώπινος παράγοντας σε θέσεις customer service, planning, forecasting κ.α. (Οργανογράμματα,  διοίκηση ανθρώπων, talent management, stress management, κινητοποίηση, εργασιακές συγκρούσεις, αμοιβές & bonus schemes, compliance, KPI’s balanced scorecard)

Σκιαγραφώντας τις νέες τάσεις με απόψεις από εξέχοντες ομιλητές το συνέδριο «Human Asset Management in Logistics» θα αποτελέσει μια συνάντηση στελεχών και εξειδικευμένων επαγγελματιών η οποία θα διαφωτίσει, θα ενημερώσει και θα δώσει τροφή για σκέψη αλλά ταυτόχρονα και λύσεις για την ανθρώπινη διάσταση στα logistics στις παρυφές της τεχνολογικής εποχής.

 

 

Για τη θεματολογία του συνεδρίου και συμμετοχές:

http://scisce.eu/event/human-asset-management-in-logistics/

Early booking έως 27/3

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6180104