Με πτυχίο πανεπιστημίου απαιτούνται 4.500 ώρες εμπειρία τα τελευταία 8 χρόνια (άρα 3 χρόνια x 1500 ώρες το χρόνο = 4.500 ώρες).
Χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου απαιτούνται 7.500 ώρες εμπειρία τα τελευταία 8 χρόνια (άρα 5 χρόνια x 1500 ώρες το χρόνο = 7.500 ώρες).
Οι σελίδες 3, 4, 5 & 6 πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε έργο στο οποίο έχει εμπλακεί ο υποψήφιος (δείτε το handbook σε PDF).