Εστιάζοντας στην πιστοποίηση PMP, παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων:
Η ύλη της εξέτασης είναι κατά κύριο λόγο το PMBOK® Guide, καθώς και επιπλέον ύλη γενικών γνώσεων διαχείρισης έργων και management.
Η εξέταση γίνεται online σε υπολογιστή, σε ένα από τα δύο παρακάτω εξεταστικά κέντρα:
Professional Services Centre Computer Lab, Λαγουμιτζή 24, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα (τηλ. 210 924 6623).
US Educational Foundation In Greece, Βενιζέλου 4, 546 24 Θεσσαλονίκη. (τηλ. 2310 242 904).
Η εξέταση συνίσταται σε 200 multiple choice ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 4 ώρες.
Κάθε ερώτηση έχει 4 εναλλακτικές απαντήσεις με μία σωστή. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για λανθασμένες απαντήσεις.
Μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στις 200 ερωτήσεις του exam (π.χ. next, previous, mark, review all, review marked κτλπ)
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σωστά είναι περίπου 61% του συνόλου.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι Pass ή Fail χωρίς να δίνεται αναλυτική βαθμολογία.

Professional Services Centre Computer Lab
(τηλ. 210 924 6623)

US Educational Foundation In Greece
(τηλ. 2310 242 904)

Η εξέταση συνίσταται σε 200 multiple choice ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 4 ώρες.
Κάθε ερώτηση έχει 4 εναλλακτικές απαντήσεις με μία σωστή. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για λανθασμένες απαντήσεις.
Μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στις 200 ερωτήσεις του exam (π.χ. next, previous, mark, review all, review marked κτλπ)
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σωστά είναι περίπου 61% του συνόλου.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι Pass ή Fail χωρίς να δίνεται αναλυτική βαθμολογία.