Δρ. Πάνος Χατζηπάνος – Πρόεδρος Δ.Σ.
Panos.Chatzipanos@PMI-GREECE.org

κ/α Δανάη Λαδικού – Υπεύθυνη γραφείου
Admin@PMI-GREECE.org

Τα Email όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Dr. Panos Chatzipanos – President
Panos.Chatzipanos@PMI-GREECE.org

Mrs Danai Ladikou – Office administrator
Admin@PMI-GREECE.org

Email for all members of Board of Directors