Τι είναι ένα Webinar

Το webinar είναι ένας εύκολος και αποδοτικός τρόπος να μοιράσουμε την γνώση / εμπειρία μας σε όλη την κοινότητα. Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία εκπαίδευσης η οποία εμπεριέχει πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός webinar είναι τα ακόλουθα:

 • Ο βασικός ομιλητής που θα παρουσιάσει ένα επιλεγμένο θέμα
 • Η παρουσίαση (συνήθως PowerPoint) την οποία έχει προετοιμάσει ο ομιλητής  και πάνω στην οποία θα στηριχθεί η συζήτηση
 • Ο moderator που διευκολύνει την οργάνωση και τον έλεγχο της συζήτησης
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι  μπορούν μέσω του υπολογιστή τους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός

Για να πραγματοποιηθεί ένα webinar χρησιμοποιείται ο υπολογιστής μας και το διαδίκτυο, δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός πέρα από μικρόφωνο και ηχεία

 • δεν απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση
 • δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου ειδικού software, μια απλή σύνδεση στο Internet και ο browser είναι αρκετά

Guideline για την διοργάνωση ενός Webinar

 • Εντοπισμός ενός θέματος, μιας ιδέας, που γνωρίζουμε σε βάθος και μπορούμε να παρουσιάσουμε και να υποστηρίξουμε σε ένα κοινό
 • Δημιουργία υλικού που θα «ντύσει» οπτικά την παρουσίαση , συνήθως ένα PowerPoint
 • Καθορισμός κατάλληλης ημερομηνίας και ώρας σε συνεννόηση πάντα με το PMI-greek chapter
 • Ενημέρωση της κοινότητας με ανάρτηση σχετικής δημοσίευσης στο site και αποστολής ενημερωτικού email
 • Μετά το πέρας του Webinar το υλικό (η recorded παρουσίαση) αποθηκεύεται στο αρχείο και είναι προσβάσιμη από όλα τα μέλη on-demand.

Επικοινωνία

Για την διοργάνωση webinar, προτάσεις, παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση
events@pmi-greece.gr