Εγγεγραμμένα μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος του Project Management Institute

Η ιδρυτική ομάδα του PMI-Greece, ξεκινώντας τις προσπάθειές της από το 2003, πίστεψε πως η δημιουργία ενός επιστημονικού σωματείου στην Ελλάδα με σκοπό τη διάδοση των αρχών του Project Management ήταν εφικτή και ενδεδειγμένη.

Έτσι ιδρύθηκε το Ελληνικό Παράρτημα του Project Management Institute (PMI) κι από τότε μέχρι και σήμερα, τα μέλη του Ινστιτούτου έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Αυτή η εντυπωσιακή αύξηση των μελών του Ινστιτούτου αποδεικνύει ότι το Project Management, μέρα με τη μέρα, κερδίζει το έδαφος που του αναλογεί σαν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο και σαν διακριτή επαγγελματική ειδικότητα.