Κάνουμε LogIn (κάτω δεξιά) στο PMI Greece (https://www.pmi-greece.org/) και σε άλλο «Παράθυρο (Tab)» του περιηγητή μας (Internet Browser) κάνουμε Login ταυτόχρονα και στο αντίστοιχο λογαριασμό μας στο LinkedIn.

Στην ιστοσελίδα του PMI Greece (κάτω δεξιά) Επιλέγουμε «Your Account —> Social Connect —> Connect to LinkedIn».

      

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο και επιλέγουμε «Allow»

Αν έχουμε ακολουθήσει σωστά την διαδικασία δίπλα από το avatar του χρήστη και κάτω από την ετικέτα «Social Connect – LinkedIn»θα εμφανιστεί το όνομα που έχουμε δηλώσει στο LinkedIn λογαριασμό μας.