Κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα του PMI Greece (https://www.pmi-greece.org/) επιλέγουμε «Sign in with LinkedIn».

Κάνουμε LogIn συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία που μας ζητούνται και επιλέγουμε «Sign In»

Αν ήδη έχουμε πραγματοποιήσει προγενέστερα  εγγραφή με το ίδιο email, απλά γίνεται συγχώνευση των λογαριασμών (ισχύουν τα αρχικά username και password και ενημερώνεται το πεδίο «Social Connect – LinkedIn» στο προφίλ μας).