Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να συμβάλλετε στο PMI Greece Chapter ως εθελοντής και πέρα από το chapter και την Διοίκηση Έργων να προωθήσετε και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Οι εθελοντές μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και στόχων, και μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη ευκαιρία για σας.

Είτε αναζητείτε την επαγγελματική δικτύωση για να αναπτύξετε καινούργιες γνώσεις από επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, είτε να μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες με άλλους και να προωθήσετε την ιδέα του Project Management ο εθελοντισμός μέσω του PMI Greece Chapter θα είναι κάτι χρήσιμο για την επαγγελματική αλλά και την ιδιωτική σας ζωή.

Θα έχετε την δυνατότητα να ασχοληθείτε με θέματα που πιθανόν διαφορετικά να μην είχατε την ευκαιρία, να αναπτύξετε νέες δεξιότητές και γνώσεις, να γίνεται δημιουργικοί και πάνω από όλα να αναπτύξετε περεταίρω τις ικανότητές σας σε θέματα ηγεσίας και ομαδικής εργασίας.

Και μην ξεχνάτε ότι μέσω του εθελοντισμού μαζεύεις πολύτιμα PDUs!

Ως μέλος του PMI Greece Chapter μπορείς να δηλώσεις εθελοντής για τις παρακάτω ιδιότητες

  • PMI Board of Directors – με 2ετή θητεία, βάσει του καταστατικού μας
  • Presenters at PMI Greece Chapter Events – στείλτε μας μια περιγραφή της παρουσίασής σας να την αξιολογήσει η σχετική επιτροπή
  • Chapter Volunteers – σε διάφορες ομάδες έργων

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις ομάδες εθελοντικής προσφοράς του Chapter. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους εθελοντές για την οικοδόμηση μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης, στην οποία ο καθένας προσωπικά θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνάμεις, το πάθος και την αφοσίωση του όχι μόνο προς όφελος της Διοίκησης Έργων στην αγορά, αλλά και της προσωπικής και επαγγελματικής του εμπειρίας.

Η συμμετοχή βάσει ενδιαφερόντων του κάθε εθελοντή μπορεί να αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας :

  • Υπηρεσιών για τα Μέλη
  • Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  • Εκδηλώσεων / Ειδικών Έργων
  • Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
  • Επικοινωνίας / Προώθησης

Οι συναντήσεις γίνονται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Skype.

pmi volunteer services