Αγαπητά μέλη και φίλοι του PMI-GREECE καλημέρα σας από New Orleans, Louisiana, USA όπου γίνεται το PMI Global North America Congress 2013, το μεγαλύτερο συνέδριο για Project Management παγκοσμίως με 4.000 συμμετέχοντες.

GRPMILEXICONProject

pmi-lexiconΤο PMIGREECE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του project GRPMILEXICON που σαν τελικό παραδοτέο θα έχει την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά του “PMI Lexicon of Project Management Terms” που περιλαμβάνει 145 ορισμούς (terms). Το Αγγλικό έγγραφο θα μεταφραστεί στα Ελληνικά σε δύο φάσεις (η κάθε φάση θα κρατήσει ένα μήνα): 1) Στην 1η ΦΑΣΗ θα γίνει μετάφραση των ορισμών και 2) στην 2η ΦΑΣΗ θα γίνει μετάφραση της επεξήγησης των ορισμών.

Το milestone της 1ης ΦΑΣΗΣ είναι να συμφωνηθεί η σωστή μετάφραση στα Ελληνικά και των 145 ορισμών από την ομάδα του έργου. Παράδειγμα για την μετάφραση του: “Activity. A distinct, scheduled portion of work performed during the course of a project.” Στην 1η ΦΑΣΗ θα μεταφρασθεί και θα συμφωνηθεί η Ελληνική απόδοση της λέξης “Activity” και στην 2η ΦΑΣΗ θα μεταφραθεί ο ορισμός  “A distinct, scheduled portion of work performed during the course of a project.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Στην ομάδα έργου της μετάφρασης μπορούν να συμμετάσχουν ως εθελοντές ΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΑ μέλη του PMIGREECE. Κάποιο μη μέλος του PMI-GREECE θα πρέπει να κάνει πρώτα εγγραφή στο PMI και το PMIGREECE στο http://www.pmi.org/Membership/Membership-Types-of-Memberships.aspx

Για την μετάφραση του PMI Lexicon of Project Management Terms θα χρησιμοποιηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που κατασκεύασε για το project GRPMILEXICON το μέλος του PMI-GREECE και εθελοντής Παναγιώτης Παπαπορφυρίου, MBAPMPPMIACP (ppap75@gmail.com) (LinkedIn Profile).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΡΦΑΣΗΣ

Η εγγραφή γίνεται στο URL http://pmilexicon.pmi-greece.org/. Μετά την εγγραφή, θα ελεγχθεί από το PMI-GREECE εαν ο εθελοντής είναι μέλος του PMI-GREECE ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του για να μπορέσει να ξεκινήσει ο εθελοντής τη διαδικασία της μετάφρασης.
Κάθε εθελοντής θα πρέπει να μεταφράσει τουλάχιστον 30 ορισμούς. Η συνολική προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλει ο κάθε εθελοντής εκτιμάτε ότι θα είναι μεταξύ 10 και 20 ωρών στους επόμενους δύο μήνες. Οι πιστοποιημένοι PMPs μπορούν να κάνουν claim PDUs ανάλογα με τις ώρες που θα αφιερώσουν ως εθελοντές στο έργο.

pmi-lexicon-registration

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οποιαδήποτε επικοινωνία για αυτό το έργο μπορεί να γίνει με email, είτε με εμένα προσωπικά (Theofanis.Giotis@PMI-GREECE.orgπου θα είμαι επικεφαλής του έργου, είτε με τον Παναγιώτη Παπαπορφυρίου (ppap75@gmail.com).

Υποχρεωτικά στο subject του email ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ το κείμενο GRPMILEXICON για κατηγοριοποίηση των emails.

research

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα μέλη του PMI Greece Chapter σας προσκαλώ για την  συμμετοχή σας στην εθελοντική ομάδα έρευνας στο τομέα της “Διαχείρισης Έργων”.

Στόχος της προσπάθειας είναι η οργάνωση ερευνητικών δράσεων.

Η ομάδα θα δραστηριοποιηθεί στους ακόλουθους τομείς:

  • Δημιουργία υπο-ομάδων εργασίας με σκοπό την παραγωγή &  οργάνωση ερευνητικών ιδεών
  • Αξιολόγηση, μορφοποίηση, ανάδειξη και παρουσίαση των επιλεγένων ερευνητικών ιδεών
  • Βοήθεια στην ετοιμασία ερευνητικών πρότασεων
  • Βοήθεια στην κατανόηση των οικονομικών ζητημάτων και κανόνων που θα διέπουν τα ερευνητικά έργα και ενεργή συμμετοχή στην κοστολόγηση πρότασεων
  • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα &  πανεπιστήμια,  κλπ
  • Βοήθεια στην αναζήτηση κατάλληλων επενδυτών
  • Διαχείριση της υλοποίησης των ερευνητικών έργων
  • Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια, περιοδικά,  κλπ

research3Οι δραστηριότητες και δράσεις οσον αφορά τους τρόπους της χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων, μπορούν να ενταχθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων μεμονωμένων επενδυτών

Η πρώτη κατηγορία δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει την ενίσχυση του ερευνητικού ιστού του επιστημονικού τομέα στο Project Management με κονδύλια που προέρχονται από επενδυτές και αφορά κυρίως την υποστήριξη της ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσα από ειδικά εταιρικά προγράμματα.

  • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Προώθηση της Διεθνούς Ερευνητικής Συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένου και του PMI USA)

Η δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων σχετίζεται με την προώθηση της ένταξης σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες μέσα από την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διευκόλυνση της δικτύωσης με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα και με διεθνείς οργανισμούς προώθησης.

Όσοι απο εσάς ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ερευνητική ομαδα του PMI Greek Chapter μπορείτε να επικοινωνήσετε και να εκδηλωσετε το ενδιαφέρον σας στο παρακάτω email:

George.Vassilopoulos@pmigreece.org

Με εκτίμηση

Δρ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, Ph.D. DBA, PMP

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Προώθησης, Ενότητας: Έρευνας

research1

PMI Research & Education Conference 2014 Call for Submissions