Από τα τέλη του 2016 συστάθηκε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 5 εθελοντές μέλη του παραρτήματος για την υλοποίηση ενός προγράμματος παρουσιάσεων σε λύκεια με θέμα «Γνωρίζοντας το επάγγελμα του Project Manager».

Η παρουσίαση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Project Management. Η απόδοση των βασικών εννοιών (φάσεις και γνωστικές περιοχές έργου, δεξιότητες κλπ) γίνεται μέσα από εικόνες, παραδείγματα και διάδραση με σκοπό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να αφομοιωθούν όσο το δυνατόν ευκολότερα.

Ήδη, για το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας οι απαραίτητες εγκρίσεις και καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε περίπου 10 σχολεία πανελλαδικά οι οποίες ξεκίνησαν με πολύ θετική ανταπόκριση από τους μαθητές που τις παρακολούθησαν. Ιδιαίτερη δε χαρά μας προξένησε το ενδιαφέρον σχολείων της επαρχίας και ειδικότερα ακριτικών περιοχών.

Το Παράρτημα επιθυμεί η δράση να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η διεύρυνση της ομάδας με νέους εθελοντές έχοντες διάθεση να προσφέρουν χρόνο και ενέργεια.

Για το λόγο αυτό δημιουργούμε αυτό το σύνδεσμο στον οποίο θα βρίσκετε νέα και υλικό σχετικά με τη δράση αυτή.

Καλούμε λοιπόν όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή να επικοινωνήσουν μαζί μας.